Стараться -Gayret etmek / çabalamak

стараться = постараться 🐜 1) özenmek, gayret etmek 2) çalışmak, uğraşmak, çabalamak стараться выиграть время — vakit kazanmaya çalışmak зря стараешься! — boşuna yoruluyorsun/uğraşıyorsun!

Devam