Личные местоимения


Я [ya] – ben

Ты [tı] – sen

Он [on] – o (eril)

Она [ana] – o (dişi)

Оно [ano] – o (nötr)

Мы [mı] – biz

Вы [vı] – siz

Они [ani] – onlar

Я + … = Мы
Ты + … = Вы
Он + … (Он- она- оно) = Они

я
Ты
он
она
оно
мы
вы
rusça #турецкий #russian #italkru #rusçaöğreniyorum #rusçadersücretsiz #rusçaders #rusçakursu #rusya #rus #rusçaözelders #mütercimtercümanlık #rusçaöğren #dilöğreniyorum #rusçakonuşmakulübü #rusçatürkçe