A. Puşkin – Maça Kızı / Пиковая Дама (çevrim içi – онлайн)

Rusça ya da Türkçe öğrenenler için Aleksandr Puşkin’in “Maça Kızı” adlı eserinin Rusça aslını çağdaş dile yakınlaştırdık ve çevirisini yaparak bakışımlı bir okuma kitabı haline getirdik. Çevirmen notlarıyla eser içindeki kumarhane jargonunu da Türkçede en uygun haliyle ortaya koyarak okunmasını kolaylaştırdık.

Это книга для тех, кто изучает русский или турецкий язык, мы приблизили русский оригинал «Пиковой дамы» Александра Пушкина к современному языку и перевели его в адаптированную книгу для чтения, предоставив заметки переводчика в жаргонной лексике.

Для чтения нажмите / Okumak için tıklayın